In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

1. Prodaja travnih semen

2. Arhitekturno krajinsko projektiranje

3. Urejanje parkov, zelenic, javnih površin, stanovanjskih blokov in individualnih hiš

4. Izdelava na?rtov zasaditve in vzdrževalnih del

5. Podiranje in obrezovanje dreves z avtodvigalom in druga?e, tudi na težko dostopnih mestih

6. Sanacija poškodovanih dreves

7. Obrezovanje sadnega drevja, grmovnic in žive meje

8. Zasaditev balkonov,teras na naslovu naro?nika

9. Zasaditev notranjih korit z okrasnimi rastlinami na naslovu naro?nika

10. Zasaditev cvetli?nih korit na javnih površina in vzdrževanje

11. Polaganje trate, sejanje travnih površin, košenje

12. Zasaditev grobov in vzdrževanje grobov

13. Urejanje in vzdrževanje javnih parkov, športnih in rekreacijskih zelenih površin

14. Zasaditve površin ob cesti (zelenice, rondoji…)

15. Oskrba zelenic ob prometnicah, košnja travnih površin

16. Oskrba travnatih površin na stadionih

17. Oskrba travnatih površin na golf igriš?ih

18. Izvajanje intervencijskih del v primeru polomljenega ali izruvanega drevja zaradi snega, žleda, vetra,...

19. Upravljanje z nepremi?ninami (stanovanjskimi bloki)