Podiranje in obrezovanje dreves


Podiranje dreves - ro?no:

Dim lights

Podiranje dreves - z dvižno ploš?adjo - iglavci:

Dim lights

Podiranje dreves - z dvižno ploš?adjo - listavci:

Dim lights


Obrezovanje dreves - lipe:

Dim lights