Krajinsko na?rtovanje

 

Arhitekturno krajinsko projektiranje.

Urejanje parkov, zelenic, javnih površin, stanovanjskih blokov in individualnih hiš.

Izdelava na?rtov zasaditve in vzdrževalnih del.

 

GSM: 031 500 090

GSM: 040 230 208 - Vili